1. Hem
  2. Hundförsäkring
  3. Karens hundförsäkring

Om din hund varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden.

Ingen karens vid olycksfall

För olycksfall är det ingen karenstid, d v s försäkringen gäller för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen. Till olycksfall räknas skador som uppstått genom plötsligt yttre våld, som till exempel ett benbrott. Det gäller också om hunden har svalt ett främmande föremål eller blivit akut förgiftat.

Karensbefrielse

Det är ingen karens för en hund som är yngre än 12 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

När du flyttar din försäkring med samma omfattning direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens. Detta gäller för hund som är äldre än 12 veckor. Det är under förutsättning att 20 dagar har passerat i det tidigare bolaget.

Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn från det datum ändringen gjordes.

Du kan läsa mer om karens i våra fullständiga villkor.

Vad kostar en hundförsäkring?

Räkna ut ditt pris på veterinärvårdsförsäkring direkt.

Räkna här
13 maj 2016