Har ditt djur blivit sjukt eller råkat ut för en olycka? Här nedan hittar du den information som du behöver för att få hjälp av din försäkring:

Är du osäker på om du behöver åka till veterinären - kontakta FirstVet, din veterinär direkt i mobilen. Digitala videomöten ingår i veterinärvårdsförsäkringen.

Mer information

 • De flesta veterinärkliniker kan hjälpa dig med en direktreglering. Du betalar självrisk samt den del av veterinärkostnaderna du eventuellt skall stå för direkt på kliniken. Regleringen är nu avklarad för din del. Moderna Djurförsäkringar och kliniken avslutar regleringen tillsammans.
  Vissa kliniker tar ut en mindre avgift för detta. 

  Öppettider för direktreglering är vardagar 08:00-16:00.

  Är det av någon anledning inte möjligt att göra en direktreglering på din hundförsäkring så kan du skicka in dina kvitton till oss i efterhand. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor.

 • Har du en livförsäkring på din hund så omfattar den att hunden kommer bort eller stjäls.

  - Anmäl försvinnandet till oss så snart som möjligt

  - Du ska göra noggranna efterforskningar under minst en månad och annonsera i ortspress/lokalradio/internet samt göra en polisanmälan.

  - Om hunden efter en månad inte återfunnits så gör du en skadeanmälan där du bifogar annonsutdrag, polisrapport och intyg om att hunden inte har återfunnits.

  Försäkringen omfattar inte katt som kommit bort eller stulits.

 • Är du veterinär eller personal på en veterinärklinik? Här hittar du den information som du behöver för att göra en direktreglering eller komma i kontakt med oss.

  Direktreglering:
  Vår direktregleringsservice har öppet vardagar kl 8.00-16.00.
  Telefon: 08-562 00 610*
  Fax: 060-66 22 30
  Mejl: direktreglering@modernadjurforsakringar.se
  *Nummer endast för kliniker. Kund ringer 010-219 10 90.

  För att en direktreglering ska kunna genomföras så behöver fakturan alltid åtföljas av kundens försäkringsnummer eller personnummer och en journalkopia som visar vad som hänt och vilka undersökningar som utförts. 

 • När du söker om ersättning från din hund- eller katts livförsäkring kan det behövas ett veterinärintyg. Om du inte redan har fått det från veterinären kan du skriva ut intyget nedan och få det ifyllt av veterinären.

  Veterinärintyg

 • Om din hund eller katt har skadats i trafik kan du i de flesta fall vända dig till den som körde bilen.

  Både hundägare och bilförare har strikt ansvar, så beroende på situation kan ansvaret falla på antingen hundägaren eller bilföraren. I en trafikskada med katt är det alltid bilföraren som har ansvar.

  Du kan anmäla en trafikskada på hund eller katt till oss via mejl skador@modernadjurforsakringar.se.

  De uppgifter vi behöver från dig är:

  - ditt personnummer eller försäkringsnummer

  - veterinärvårdskvitton eller annat underlag för reglering

  - bankkontonummer (med clearingnummer)

  Du kan fotografera kvitton med mobilen eller skanna in dem. Se till att kvittot är fotograferat i sin helhet och avlägsna eventuella vidhäftade kontokortskvitton.
  Vi betalar ersättningen till det bankkontonummer du anger. Betalar du din försäkring via autogiro och vill att ersättningen skall betalas till det kontot behöver du inte ange bankkontonummer.

  Om du vet vem som körde bilen anger du också:

  - Påkörande bils förare med personnummer

  - Bilens registreringsnummer

  - Försäkringsbolag där bilen är försäkrad.

  - Skadeplats och en beskrivning av händelseförloppet.

  Om du inte vet vem som körde bilen ska en polisanmälan göras. Din skadeanmälan till oss ska då också innehålla:

  - trafikmålsanteckning från Polisen

  Om hunden eller katten plötsligt dör vid en olycka eller skadas så svårt att det måste avlivas innan veterinär hinner tillkallas, ska förhållandet styrkas genom fotodokumentation och intyg av två ojäviga opersoner. Du kan sedan anmäla om ersättning från din livförsäkring.

 • Om din hund eller katt har blivit biten och skadad av en annan hund kan du vända dig till den som äger den bitande hunden för skadeståndsersättning. Som hundägare har man strikt ansvar och blir skadeståndsskyldig om hunden orsakar skada.

  Ägaren till hunden som har tillfogat skadan kan anmäla ärendet via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen.

  Om du inte vet vem som äger hunden som tillfogat skada eller inte får tag på ägaren kan du anmäla dina veterinärvårdskostnader till oss. Du anmäler skadan via mejl skador@modernadjurforsakringar.se.

  De uppgifter vi behöver från dig är:

  - ditt personnummer eller försäkringsnummer

  - veterinärvårdskvitton eller annat underlag för reglering

  - bankkontonummer (med clearingnummer)

  Om du känner till vem som äger den andra hunden anger du också:

  - Ägaren till hunden som har bitit ditt djur med personnummer

  - Försäkringsbolag där hundägaren har sin ansvarsförsäkring


  Om din hund har bitit en annan hund blir du skadeståndsskyldig. Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte. Ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

 • Har du några frågor – tveka inte att kontakta oss. Vi kan många gånger hjälpa dig till en enklare
  hantering när läget är svårt som det är.


  Har du frågor om ditt skadeärende ring 010-219 10 90.

  För övriga frågor hänvisar vi till vår kundtjänst 060-66 30 30.

Vanliga frågor och svar

 • Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk. Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär. Några kostnader som inte ersätts är till exempel:

  • försäljning av foder,
  • kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept,
  • kostnader för resor/transporter (ex. bilavgift och inställelseavgift) eller
  • förebyggande behandling som till exempel vaccination eller kloklippning. 

  Den fasta självrisken dras bara av en gång per 180 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 180 dagar har passerat.
  Din rörliga självrisk (15% eller 25%) dras av vid varje enskild faktura (veterinärbesök) som inkommer till oss.

 • Den absolut vanligaste behandlingsformen vid tumörsjukdomar är operation. Vid vissa speciella cancerformer kan även strålning och/eller cellgiftsbehandling vara en möjlig behandling.

  Alla våra veterinärvårdsförsäkringar (Enkel, Dubbel och Trippel) omfattar kostnader för operation vid tumörsjukdom, under förutsättning att sjukdomen inte påbörjats innan försäkringen tecknades. Dubbel och Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar dessutom medicin som lämnas ut av veterinär eller hämtas ut på apotek.

  Har du Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar den även strålning och/eller cellgiftsbehandling vid tumörsjukdom.

 • Normalt ersätter din försäkring kostnader för veterinärvård till följd av olycksfallsskador eller sjukdomar.

  Det kan finnas omständigheter som gör att ersättningen påverkas – din hund/katt kanske har varit drabbad av denna åkomma redan innan försäkringen började gälla, eller så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ersättning för just denna sjukdom eller behandling ska kunna utbetalas. Dessa förutsättningar omnämns i sådana fall i villkoren.

  I de flesta fall ersätter försäkringen, men vill du och din veterinär vara säkra på att en viss kostsam eller långvarig behandling är ersättningsbar innan ni påbörjar den, så finns alltid möjligheten att begära ett förhandsbesked. Veterinären kontaktar oss med journalkopior och den aktuella frågeställningen, och får därefter svar från oss redan i förväg om hur försäkringen kan hjälpa till. 

 • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande tandsjukdom som orsakat frakturen.

  Tandsjukdomar som till exempel FORL/TR (autoimmun nedbrytning av tandemaljen hos katt), karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

  Borttag av kvarsittande mjölktänder omfattas endast av Trippel veterinärvård. I samtliga veterinärvårdsförsäkringar kan en senare korrigering av bettet ersättas om hunden/katten tidigare har haft ett felfritt bett – se mer i de fullständiga villkoren.

 • Som plastikoperation räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor.

  Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl.

  Plastikoperation för hund eller katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. Se villkoren för närmare information.

 • Karenstiden innebär att försäkringen inte omfattar sjukdomar som påbörjats inom de första 20 dygnen efter att försäkringsperioden startat. Har en sjukdom enligt veterinär påbörjats inom dessa första 20 dygn, men inte visat symtom förrän senare, så omfattas inte heller denna sjukdom av försäkringen.

  I vissa fall är försäkringen karensbefriad – om du till exempel flyttar din hund- eller kattförsäkring med samma omfattning utan avbrott från ett annat svenskt försäkringsbolag. Det är inte heller någon karens om du försäkrar en valp (under 12v) eller kattunge (under 14v) med ett veterinärintyg som är högst sju dagar gammalt och utan anmärkning. Se villkoren för närmare information.

  Vid olycksfall är det ingen karenstid.

  Läs mer om karens.

 • Vid exempelvis led- och skelettsjukdomar för hund eller plastikoperation av medicinska skäl så ersätts veterinärvårdskostnaderna under förutsättning att din hund eller katt varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad sedan dess.

  Detta beror på att de flesta sådana problem relaterade till utvecklingsrubbningar debuterar under hundens/kattens utvecklingsperiod från c:a 4-18 månaders ålder, och är hunden/katten införsäkrad efter dess så är utvecklingsrubbningen oftast redan påbörjad, även om inga symtom hunnit visa sig då.

  Hunden/katten behöver inte ha varit försäkrad i ett och samma försäkringsbolag eller på samma försäkringstagare under denna tid, men försäkringen måste ha varit oavbruten, det vill säga påbörjats i det nya bolaget samma dag som den avslutats i det tidigare.

 • I de flesta fall påverkar det inte alls din försäkring, utan den gäller precis som vanligt.

  I vissa fall kan dock en till synes liten åkomma – till exempel en urinvägsinfektion, en öroninflammation, eller kanske några röda utslag med lite klåda – vara ett första symtom på en bakomliggande sjukdom eller ett återkommande problem. Har de första symtomen påbörjats redan innan försäkringen tecknades, så kommer inte försäkringen att kunna ersätta kostnader relaterade till den bakomliggande/återkommande sjukdomen.

  Med anledning av ovanstående är det mycket viktigt att du upplyser oss om de åkommor din hund/katt har haft innan du tecknar försäkring hos oss. Vi guidar dig till att hitta bästa lösning för dig och ditt husdjur.

 • En reservation är en förtydligande text som visar ett undantag i din försäkrings omfattning, beroende på att din hund/katt redan har eller har haft en påbörjad sjukdom eller ett återkommande problem innan försäkringen tecknades hos oss.

  I de flesta fall då en reservation sätts, så skrivs denna förtydligande text in i försäkringen redan i samband med nytecknandet, för att det ska vara tydligt att en redan påbörjad sjukdom/skada inte omfattas. Ibland kan en reservation skrivas in senare i samband med skadereglering, om det framgår av journal eller annat underlag att den aktuella sjukdomen/skadan påbörjats redan innan försäkringen tecknades.

  Reservationstexten syns på ditt försäkringsbrev.

  En reservation kan vara permanent, eller omprövningsbar efter en viss tid. Är den omprövningsbar efter en viss tid så framgår det av ditt försäkringsbrev, liksom hur du gör för att få den omprövad.

 • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

  För skador som hunden eller katten orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

 • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

  För skador som hunden eller katten orsakar på din egen egendom ser möjligheten till ersättning olika ut beroende på vilka villkor som gäller för din hemförsäkring. I många fall är allriskskador (plötsliga oförutsedda händelser) på lös egendom undantagna från försäkringens omfattning om de är orsakade av djur. Kontakta därför det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för egendomsskador.

 • Ett dolt fel hos en hund eller katt är en skada eller sjukdom som påbörjats redan innan veterinärbesiktning och leverans, men som inte visat symtom förrän efter detta.
  Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ. Det är åkommor som har funnits vid en besiktning av valpen men inte möjligt kunnat upptäckas.

  En skada eller sjukdom som upptäcks eller borde ha upptäckts i samband med veterinärbesiktning vid leverans är dock inte ett dolt fel – den är ju upptäckt innan leverans.
  En ärftlig sjukdom eller utvecklingsrubbning som inte börjat utvecklas förrän efter leveransen är inte heller ett dolt fel.

  För att kunna bedöma om en skada eller sjukdom är ett dolt fel behöver vi förutom veterinärens kvitto även få en kopia på journalen, en kopia på veterinärintyget från besiktningen, samt en kopia på köpeavtalet.

 • Försäkringen gäller under ett år från avresedagen i alla länder dit hund eller katt enligt Jordbruksverkets regler kan föras fram och tillbaka utan karantän. För längre vistelser kan särskilt utlandstillägg tecknas i förväg. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med det. Om du flyttar utomlands permanent med ditt djur kan vi dessvärre inte erbjuda dig fortsatt försäkring i Moderna Djurförsäkringar.

  Har du besökt veterinär i utlandet sparar du alla kvitton och skickar till oss. Om det är möjligt är det bra att kvitton eller andra handlingar är på svenska, norska, danska, finska eller engelska. Det går bra att skicka kvitton även på andra språk men då kan handläggningstiden bli lite längre.

 • Om du inte får ersättning för en skada och anledningen är att skadan har förelegat innebär det att sjukdomen eller skadan har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

  Ett exempel: Din hund eller katt blir plötsligt halt och det visar sig vid röntgen att det finns en pålagring i en led. Djuret har inte visat några symptom fram till dess, men veterinären bedömer att pålagringen har pågått under en längre tid, och skadan kan således börjat utvecklas före försäkringen tecknades även om symptomen visar sig först nu. Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör när en sjukdom påbörjats.

 • Vi handlägger alla inkomna ärenden i turordning så snabbt vi kan, eftersom vi vet att det alltid är viktigt med smidig hantering när en älskad familjemedlem är sjuk eller skadad.

  Ibland behöver vi dock ytterligare information i samband med skadereglering, ofta i form av en journalkopia eller annat veterinärmedicinskt utlåtande. Oftast påverkar inte detta handläggningstiden, men ibland kan det orsaka en viss fördröjning. Vi återkommer givetvis till dig så snart vi har ett besked att ge dig.

 • Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

  Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar eller till Moderna försäkringars överprövningsnämnd. Se all information om hur du kan få hjälp med ditt ärende

 • Om du är missnöjd med hur din hund eller katt har behandlats på en veterinärklinik eller om du misstänker att djuret har felbehandlats, så kan du vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hos Jordbruksverket:

  Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
  Box 322
  551 15 Jönköping

  Tel. 036- 15 58 53
  Fax. 036-19 05 46
  E-post. vetansvar@jordbruksverket.se
  Webbplats.  www.vetansvar.se