Självriskperiod

Självriskperioden ändras till 180 dagar. Det innebär att försäkringar som tecknas eller förnyas från och med 1 januari kommer att ha en självriskperiod på 180 dagar.

Om din försäkring förnyas senare än 1 januari så gäller ändringen av självriskperiod först från och med det att din försäkring förnyas och en skada anmäls.

Om du redan har påbörjat en självriskperiod behåller du den gamla perioden på 365 dagar. Det är först efter att din försäkring har förnyats, självriskperioden löpt ut och en eventuell ny skada inträffar som du får en självriskperiod på 180 dagar.

Exempel:

Du anmäler en skada för din hund eller katt den 1 december 2019. Din försäkring förnyas 1 februari 2020. På den skadan som du anmäler i december har du en självriskperiod som sträcker sig fram till 1 december 2020. Om du anmäler en skada i januari 2021 kommer du att ha en självriskperiod på 180 dagar.

tidslinje självriskperiod

Kostnadsfria digitala veterinärbesök

Du får från och med årsskiftet fritt antal veterinärbesök hos FirstVet, veterinären på nätet (tidigare tre besök per år). Det här gäller för sjukdomar eller olycksfall som omfattas av din veterinärvårdsförsäkring. Det gäller till exempel inte beteenderådgivning eller förebyggande behandling som till exempel recept på fästingmedel. Läs mer om FirstVet.

 

Vad gäller för min försäkring?

Fullständig information om de förändringar som gäller för din djurförsäkring och när ändringarna blir gällande hittar du i ditt försäkringsbrev. När din försäkring förnyas får du ett brev från oss där det finns en bilaga där alla ändringar är summerade. Du hittar också mer information i våra fullständiga villkor.